more from
NaNa Disc | נענע דיסק
/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

      ₪24.90 ILS

     

1.
שבת 03:07
רזא דשבת איהי שבת דאתאחדא ברזא דאחד למשרי עלה רזא דאחד צלותא דמעלי שבתא דהא אתאחדת כורסיא יקירא קדישא ברזא דאחד ואתתקנת למשרי עלה מלכא קדישא עילאה כד עיל שבתא איהי אתיחדת ואתפרשת מסטרא אחרא וכל דינין מתעברין מנה ואיהי אשתארת ביחודא דנהירו קדישא ואתעטרת בכמה עטרין לגבי מלכא קדישא וכל שולטני רוגזין ומארי דדינא כלהו ערקין ולית שולטנא אחרא בכלהו עלמין ואנפהא נהירין בנהירו עלאה ואתעטרת לתתא בעמא קדישא וכלהו מתעטרין בנשמתין חדתין כדין שירותא דצלותא לברכא לה בחדוה בנהירו דאנפין
2.
אדיר איום ונורא בצר לי לך אקרא יי לי לא אירא גדור פרצת היכלי דגול מהר חכלילי יי היה עוזר לי הן אתה תקותי ולישועתך קיויתי יי עוז ישועתי זך ונקי כפים חון פורשי כנפים יי ארך אפים טובך תחיש לעמך יהי עלינו כנאמך יי עשה למען שמך כונן בית מכונך להרבץ בו צאנך יי באור פניך מפחד להצילי נהלני לציון קודש גורלי יי שמע בקולי סעוד וסמוך לנמהרים עזר נא את הנשארים יי יוצר הרים פדה עמך מעזים צאנך מיד גוזזים יי עושה חזיזים קרב קץ נחמה רחם אום לא רחמה יי איש מלחמה שכון כמאז באהלנו תמיד אל מחוללנו יי מלכנו הוא יושיענו
3.
שמע יי קולי אקרא וחנני וענני לך אמר לבי בקשו פני את פניך יי אבקש אל תסתר פניך אל תט באף עבדך עזרתי היית אל תטשני ואל תעזבני אלהי ישעי יי דרכך ונחני בארח מישור אל תתנני בנפש צרי לולא האמנתי לראות בטוב יי בארץ חיים קוה אל יי חזק ויאמץ לבך וקוה אל יי
4.
אל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת נצר חסד לאלפים נשא עון ופשע וחטאה ונקה מי אל כמוך לא החזיק לעד אפו כי חפץ חסד ישוב ירחמנו יכבש עונתינו בכל צרתם לו צר ומלאך פניו הושיעם באהבתו ובחמלתו הוא גאלם כל ימי עולם
5.
כי כל פה לך יודה וכל לשון לך תשבח וכל עין לך תצפה וכל ברך לך תכרע וכל קומה לפניך תשתחוה כל עצמותי תאמרנה יי מי כמוך הרופא לשבורי לב ומחבש לעצבותם
6.
קול יי חוצב להבות אש קול יי יחיל מדבר יחיל יי מדבר קדש ובהיכלו כלו אומר כבוד וישב יי מלך לעולם שובה למעונך ושכון בבית מאויך כי כל פה וכל לשון יתנו הוד והדר למלכותך ובנחה יאמר שובה יי רבבות אלפי ישראל השיבנו יי אליך ונשובה חדש ימינו כקדם שובו ואשוב נשוב כי תשוב
7.
גאלתיך 02:31
כי תעבור במים איתך אני ובנהרות לא ישטפוך כי תלך במו אש לא תכוה ולהבה לא תבער בך כי אני יי אלהיך קדוש ישראל מושיעך ומחה יי דמעה מעל כל פנים אל תירא כי גאלתיך אל תירא כי איתך אני
8.
אשים דברי בפיך כמה אית ליה לבר נש לאשתדלא באוריתא יממא וליליא בגין דקדוש ברוך הוא צית לקליהון שמים חדשים שמים מחודשים סתימין דרזין דחכמתא ארצות החיים וכאשר השמים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה ואשים דברי בפיך ובצל ידי כיסיתיך סתימין דרזין דחכמתא ארצות החיים

about

בהוצאת נענע דיסק
music.nanadisc.co.il
music.nanadisc.co.il/video


תודה לנענע דיסק - ניצן זעירא, דור כהן, ענב רביץ ביקובסקי ויניב אלון

credits

released September 7, 2018

מוסה נחמיאס ותמר חכם

license

all rights reserved

tags

about

מוסה נחמיאס & תמר חכם Israel

אמן סלה - משה ותמר

Amen Selah - Moshe&Tamar

Songs from the Bible

contact / help

Contact מוסה נחמיאס & תמר חכם

Streaming and
Download help

Redeem code

Report this album or account

If you like מוסה נחמיאס & תמר חכם, you may also like: